Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kings Barbers heeft met veel passie de informatie op deze website samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist verwoord is. We zijn derhalve niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die u onderneemt op basis van de informatie op deze website. U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Voor uw gemak kan het voorkomen dat wij op deze website verwijzen we naar informatie die door derden wordt verstrekt en waarover wij geen controle hebben. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid of andere aspecten van die informatie.

Copyright

Alle intellectueeleigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Kings Barbers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kings Barbers. Copyright 2015, Kings Barbers, ’s Hertogenbosch.